Coincard Belgie 2 Euro 2014 - 150 Jaar Rode Kruis

P8996
150 jaar Rode Kruis
    Delivery time:1-3 dagen
Add to cart
  • Description
  • More

Gelimiteerde Oplage : 225.000

De geboorte van het Rode Kruis


In het Italiaanse plaatsje Solferino woedde in 1859 een bloedige

strijd tussen het Franse en het Oostenrijkse leger. Henry Dunant,

een jonge Zwitserse bankier, was toevallig ooggetuige van deze

veldslag. Hij schrijft zijn schokkende ervaringen neer in het boek “Un Souvenir de Solferino”,

waarin hij de nood benadrukt aan georganiseerde hulp voor de slachtoffers van oorlogsgeweld.

Hij stuurt dit boek naar invloedrijke mensen: vorsten, regeringsleiders, hoge militairen,

intellectuelen, enz. Een van de resultaten van zijn inspanningen is de internationale

conferentie van Genève, waar op 29 oktober 1863 vertegenwoordigers uit 16 landen de

voorstellen van Dunant goedkeuren. Een internationale hulpvereniging wordt in het leven

geroepen met als kenteken een rood kruis op een witte achtergrond, het tegengestelde van

de Zwitserse vlag: het Rode Kruis is geboren!

Oprichting van het Belgische Rode Kruis

Deze conferentie riep tevens alle landen op om in hun land een Rode Kruis op te richten. In

België wordt snel gereageerd en reeds op 4 februari 1864 vindt te Brussel onder impuls van Dr.

A. Uytterhoeven, de stichtingsvergadering plaats. Ons land schreef hierdoor geschiedenis, want

het is de oudste nog bestaande Rode Kruis-vereniging ter wereld.


Het Rode Kruis vandaag


Vanaf het einde van de Eerste Wereldoorlog heeft het Belgische Rode Kruis hulp verleend

bij de grote rampen die ons land troffen: de mijnramp van Marcinelle (1956), de brand in

de Innovation (1967), de overstromingen te Ruisbroek (1976), het Heizeldrama (1985), de

scheepsramp met de “Herald of Free Enterprise” (1987).

150 jaar na haar ontstaan staat het Belgische Rode Kruis meer dan ooit klaar om mensen in

nood te helpen bij natuurrampen, conflicten, ongevallen, vluchtelingenstromen,... ; het Rode

Kruis is immers een neutrale en onafhankelijke organisatie die geen standpunten inneemt

maar alleen partij kiest voor de slachtoffers.

Ook in eigen land breidt het Belgische Rode Kruis haar activiteiten steeds uit.

Meer dan 24.000 vrijwilligers zijn elke dag in de weer en delen boeken uit in de ziekenhuizen,

leren de bevolking eerste hulp aan, zamelen bloed in, zetten hulpposten op bij concerten en

sportmanifestaties hulp bij rampen (zoals verleden jaar bij het treinongeval te Wetteren), enz.


Het stuk van 2 Euro


Met de uitgifte van dit bijzondere stuk van 2 Euro wil de Koninklijke Munt van België een

welverdiende hulde brengen aan het Belgische Rode Kruis. Niet alleen symbolisch maar ook

concreet want een gedeelte van de opbrengst van de verkoop van deze stukken zal aan het

Belgische Rode Kruis worden afgestaan.

De stukken dragen op de keerzijde het overbekende embleem van het Rode Kruis met daarin de

tekst RODE KRUIS - CROIX ROUGE en het getal 150 verwerkt. Rondom het kruis werden de beide

munttekens, het jaartal en de landsaanduiding BE geplaatst.

In tegenstelling tot de vorige 2 Euro-herdenkingsstukken zal dit stuk op een zeer beperkte

oplage worden uitgegeven; 225.000 stukken

worden verpakt in een geïllustreerde

coincard, 12.500 zullen in proofversie

verschijnen en verpakt worden in het

gebruikelijke luxedoosje en 50.000 stukken

zullen in omloop gebracht worden.

Related Products